Algemene Voorwaarden- (laatst gewijzigd 01-08-2020)

Artikel 1

DEFINITIES

a. Voorwaarden MaXXimum: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de Abonnementen van MaXXimum Internet.

b. Abonnement MaXXimum: het Abonnement op grond waarvan je een gebruiksrecht krijgt op een MaXXimum Internet verbinding.

c. Abonnementsvorm: de vorm waar in het Abonnement wordt aangeboden door MaXXimum en afgenomen door jou. Per Abonnementsvorm gelden verschillende specificaties.

d. Software: de aan jou ter beschikking gestelde software ten behoeve van MaXXimum.

e. MaXXimum maakt gebruik van Fair Use Policy

Artikel 2

ABONNEMENTEN MAXXIMUM

2.1 MaXXimum biedt internet abonnementen aan op basis van 4G, LTE, (5G), xDSL, Coax en glasvezel. Per locatie kunnen meerdere MaXXimum abonnementen actief zijn, MaXXimum verbindingen storen niet op elkaar.

2.2 De Abonnementen van MaXXimum Internet worden aangegaan voor onbepaalde tijd en zijn na een jaar opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van ??n (1) maand. Andere periode uitsluitend in overleg met onze klantenservice.

2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging van het Abonnement op MaXXimum Internet bij be?indiging van de MaXXimum dienst.

Artikel 3

GEBRUIK VAN MAXXIMUM INTERNET

3.1 Je verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op het modem voor de duur van het Abonnement van MaXXimum Internet. Hierop zijn de bijbehorende licentievoorwaarden van de leverancier van de Software van toepassing.

3.2 Je bent verplicht om bij het gebruik van het modem te handelen conform het bepaalde in de licentievoorwaarden.

3.3 Je kan in overleg met onze klantenservice ook een eigen modem gebruiker, echter uitsluitend na akkoord van MaXXimum Internet.

Artikel 4

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

4.1 Indien de aansprakelijkheid van de leverancier van de hardware in de geldende licentievoorwaarden is uitgesloten of beperkt, dan geldt deze uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ook voor MaXXimum Internet tegenover jou.

4.2 Gelet op de steeds wijzigende hoedanigheid en vormen van schadelijke software, kan MaXXimum Internet niet garanderen dat de door MaXXimum internet geboden bescherming volledig is.

4.3 De garantie van MaXXimum Internet tegenover jou voor de inhoud en kwaliteit van het MaXXimum Internet strekt in geen geval verder dan de garantiebepalingen in de geldende licentievoorwaarden.

Artikel 5

LEVERING EN GARANTIE

5.1 Wij garanderen geen internet snelheid (download) met als bijkomstigheid dat als wij geen 30mbit kunnen bieden u ten alle tijde kosteloos kunt opzeggen, mocht u wel genoegen nemen met lagere snelheden behouden wij u natuurlijk graag als klant. Een volledige garantie is uiteraard niet te geven doordat wij afhankelijk zijn van derden voor de levering van onze verbindingen.

Artikel 6

EUROPA BELEID

6.1 Onze verbindingen zijn helaas niet te gebruiken over de grens, er zijn van onze kant wel verbindingen te realiseren in het buitenland. Maar dit moet altijd van te voren met MaXXimum Internet besproken worden om hoge kosten en andere ongemakken te voorkomen.

Artikel 7

FAIR USE POLICY

7.1 Net als alle andere providers zijn wij gebonden aan regels, wij willen er zorg voor dragen om een stabiele internetverbinding te garanderen. Dit houdt in dat we geen contracten kunnen ondersteunen waar klanten continu extreem dataverbruiken, dit is om de integriteit en stabiliteit van het netwerk te beschermen.

7.2 Om misbruik te voorkomen zijn wij genoodzaakt de integriteit van het netwerk te bewaken, hierdoor bestaat de mogelijkheid dat wij verbindingen onderbreken dan wel opzeggen. Dit gebeurt niet alvorens in contact te treden met contractant.

© 2024 MaXXimum Internet – Part of Droam BV